Usługi Geodezyjne - Geodeta Jacek Jankowski

Usługi Geodezyjne - Geodeta Jacek Jankowski na mapie

W ofercie

  • Ustalenie i wznowienie granic
  • Geodezyjna obsługa inwestycji
  • Wytyczenia budynków i budowli
  • Obsługa sieci uzbrojenia terenu
  • Mapy do celów projektowych
  • Pomiary objętości mas ziemnych
  • Pomiary pionowości, przemieszczeń i odkształceń
  • Usługi geodezyjne
  • Podziały nieruchomości

Podstawowe informacje

Tel.
+48601196220
Numer REGON
00000367285768
Nazwa podmiotu
Usługi Geodezyjne - Geodeta Jacek Jankowski
Numer identyfikacji podatkowej
9161355807
WWW
strona firmy

Wygląd strony

Nowe

Siedziba przedsiębiorstwa

Powiat:
Wrocław
Region / Województwo:
dolnośląskie
Miasto:
Wrocław
Poczta:
54-129
Ulica:
Bajana 39 / 1

Położone niedaleko

Podobne